راهکارهاي سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي نو

دبيرخانه کميته ماده 12 دريک‌نشست کارشناسي، راه‌هاي سرمايه‌گذاري آسان در حوزه احداث نيروگاه انرژي‌هاي تجديدپذير را بررسي کرد.

در اين نشست که به منظور سهولت سرمايه‌گذاري در احداث نيروگاه‌هاي انرژي خورشيدي و رفع مشکلات ناشي از قوانين و مقررات مخل برگزار شد، موضوعاتي همچون «مشکلات ناشي از قرارداد اجاره زمين»، «حق مرتع مبني بر عرضه مرتع رايگان براي احداث نيروگاه خورشيدي توسط سازمان جنگل‌ها» و « امکان به وثيقه گذاشتن قراردادهاي PPA و بهره‌مندي از تسهيلات بانکي» مطرح شد.

به گزارش اتاق ايران، در اين نشست ابتدا به طرح مشکلات ناشي از قرارداد اجاره زمين پرداخته شد؛ به اين ترتيب که مفاد اين قرارداد که موضوع ماده 38 «دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح‌هاي کشاورزي و توليدي و طرح‌هاي غيرکشاورزي» است، مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت پيشنهاد «تدوين يک نسخه قرارداد خاص براي انرژي‌هاي تجديدپذير» با در نظر گرفتن موارد زير مورد توافق اعضاي جلسه قرار گرفت: نخست اينکه مدت قرارداد به سقف زماني 20 سال افزايش پيدا کند که البته بنا به اظهارات نماينده سازمان امور اراضي، در بخشنامه‌اي که با استفاده از ظرفيت تبصره ذيل ماده 4 تدوين شده، اين موضوع به نحو ديگري لحاظ شده است. موضوع ديگر مربوط به ماده 5 قرارداد و ايجاد شفافيت در نحوه محاسبه اجاره‌بها بود. همچنين پيشنهاد حذف بندهاي 5 و 6 ذيل ماده 6، با موضوع فسخ قرارداد در صورت کشف معدن يا آثار باستاني و نيز حذف بندهاي 7 و 16 ناظر بر رعايت برخي الزامات زيست‌محيطي که در بطن فعاليت در حوزه تجديدپذيرها نهفته است نيز مطرح شد که دو مورد اول مورد توافق همه اعضا قرار گرفت. در نهايت در بحث جبران خسارت ناشي از اجراي طرح عمراني در محل نيروگاه نيز پيشنهاد اصلاح متن قرارداد ارائه شد به ترتيبي که مراتب در مدت مشخصي پيش از اجراي طرح توسط دستگاه مجري به سرمايه‌گذار اعلام شود و کارشناس دادگستري براي برآورد خسارات به‌عنوان فرد مورداعتماد دو طرف انتخاب شود.

براساس اين گزارش در ادامه جلسه موضوع حق مرتع مبني بر عرضه مرتع رايگان براي احداث نيروگاه خورشيدي توسط سازمان جنگل‌ها با شرط حفظ امکان چراي احشام در مرتع مطرح شد. در اين خصوص نماينده سازمان جنگل‌ها و مراتع اظهار کرد: اين سازمان در مناطق فاقد برق و گاز که بايد اقدام به تامين انرژي جايگزين کند از طرح‌هاي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير حمايت مي‌کند و در اين راستا در نظر دارد از طرح‌هاي احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي که مرتع حفظ شده و امکان چراي احشام را از بين نمي‌برد، مبلغي بابت حق‌مرتع دريافت نکند.

در نهايت موضوع امکان به وثيقه گذاشتن قراردادهاي PPA و بهره‌مندي از تسهيلات بانکي بررسي شد و با اظهارات نماينده سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي (ساتبا)، مشخص شد با توجه به اينکه به استناد ماده 6 قانون حمايت از صنعت برق، محل تامين اعتبار اين قراردادها تعيين و براي آن در بودجه‌هاي سنواتي رديف مشخص مي‌شود، اين قراردادها قابليت گروگذاري براي دريافت تسهيلات را دارند، اما اين اتفاق در حال‌حاضر صورت نمي‌پذيرد. براي حل اين مشکل، نماينده بانک‌مرکزي و همچنين رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران پيشنهاد داد کارگروه تخصصي با حضور ذي‌نفعان موضوع تشکيل شده و راهکار مناسب را ارائه دهند. همچنين در راستاي تأمين مالي براي اجراي پروژه‌هاي تجديدپذير از محل صندوق توسعه ملي نيز موضوع اصلاح نظامنامه صندوق ارزي و ريالي توسط نماينده صندوق مطرح شد، به نحوي که براي يک طرح امکان استفاده از هر دو نوع تسهيلات ارزي و ريالي فراهم شود.

منبع: روزنامه ی دنیای اقتصاد- 1396/03/16

  • آمار سایت:
  • امروز: 12
  • |
  • این ماه: 2839
  • |
  • مجموع: 245149
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…