روش‌هاي جديد براي تامين مالي طرح‌هاي توزيع برق

مديرکل تامين منابع مالي شرکت توانير گفت: شرکت‌هاي توزيع برق بايد راهکارهاي جديد تامين مالي چون فاينانس خارجي و داخلي، مشارکت با بخش غيردولتي و... را براي طرح‌هاي خود عملياتي کنند.

مسعود خاني با اشاره به تغييرات شرايط مالي و نقدينگي صنعت برق در چند سال اخير نسبت به گذشته، خاطرنشان کرد: صنعت برق امروز با کمبود شديد منابع مواجه است که ريشه اين کمبود منابع، قيمت‌هاي تکليفي فروش برق و انشعاب به قيمتي کمتر از قيمت تمام شده است. وي افزود: در مواجهه با کمبودها، منابع به سمت نيازهاي فوري هدايت مي‌شود و برخي از طرح‌هايي که از اهميت بالايي برخوردارند با اين محدوديت‌ها عملياتي مي‌شوند. مديرکل تامين منابع مالي شرکت توانير، راه‌حل چگونگي عملياتي شدن طرح‌هايي که با کمبود شديد منابع مواجه هستند را استفاده از ساير راهکارهاي جديد تامين مالي دانست.

خاني افزود: تامين مالي طرح‌ها شامل جذب منابع خارج از شرکت براي اجراي طرح و بازپرداخت از محل منافع ناشي از بهره‌برداري طرح است. خاني با بيان اينکه شرکت‌هاي توزيع برق هنوز راهکارهاي تامين مالي را در طرح‌هاي خود عملياتي نکرده‌اند، تصريح کرد: در صورتي که راهکارهايي چون فاينانس خارجي و داخلي، مشارکت با بخش غيردولتي، استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني منابع حاصل از صرفه جويي سوخت (موضوع ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور) قابليت پياده‌سازي در طرح‌هاي توزيع را دارند و به همين منظور لازم است شرکت‌هاي توزيع نيروي برق، حداقل يک طرح را با استفاده از راهکارهاي تامين منابع مالي آماده‌سازي و گزارشات توجيه فني اقتصادي و مالي طرح را به شرکت توانير ارسال کنند.

منبع: پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو- تاريخ:1396/03/07   

روش‌هاي جديد براي تامين مالي طرح‌هاي توزيع برق

مديرکل تامين منابع مالي شرکت توانير گفت: شرکت‌هاي توزيع برق بايد راهکارهاي جديد تامين مالي چون فاينانس خارجي و داخلي، مشارکت با بخش غيردولتي و... را براي طرح‌هاي خود عملياتي کنند.

مسعود خاني با اشاره به تغييرات شرايط مالي و نقدينگي صنعت برق در چند سال اخير نسبت به گذشته، خاطرنشان کرد: صنعت برق امروز با کمبود شديد منابع مواجه است که ريشه اين کمبود منابع، قيمت‌هاي تکليفي فروش برق و انشعاب به قيمتي کمتر از قيمت تمام شده است. وي افزود: در مواجهه با کمبودها، منابع به سمت نيازهاي فوري هدايت مي‌شود و برخي از طرح‌هايي که از اهميت بالايي برخوردارند با اين محدوديت‌ها عملياتي مي‌شوند. مديرکل تامين منابع مالي شرکت توانير، راه‌حل چگونگي عملياتي شدن طرح‌هايي که با کمبود شديد منابع مواجه هستند را استفاده از ساير راهکارهاي جديد تامين مالي دانست.

خاني افزود: تامين مالي طرح‌ها شامل جذب منابع خارج از شرکت براي اجراي طرح و بازپرداخت از محل منافع ناشي از بهره‌برداري طرح است. خاني با بيان اينکه شرکت‌هاي توزيع برق هنوز راهکارهاي تامين مالي را در طرح‌هاي خود عملياتي نکرده‌اند، تصريح کرد: در صورتي که راهکارهايي چون فاينانس خارجي و داخلي، مشارکت با بخش غيردولتي، استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني منابع حاصل از صرفه جويي سوخت (موضوع ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور) قابليت پياده‌سازي در طرح‌هاي توزيع را دارند و به همين منظور لازم است شرکت‌هاي توزيع نيروي برق، حداقل يک طرح را با استفاده از راهکارهاي تامين منابع مالي آماده‌سازي و گزارشات توجيه فني اقتصادي و مالي طرح را به شرکت توانير ارسال کنند.

منبع: پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو- تاريخ:1396/03/07   

  • آمار سایت:
  • امروز: 12
  • |
  • این ماه: 2839
  • |
  • مجموع: 245149
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…