• info.escoiran@gmail.com

شرایط عضویت

كليه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي فعال در امر خدمات انرژی در صورت دارا بودن شرايطی که در ادامه آورده شده است، مي‌توانند به عضويت اين انجمن درآيند. خدمات انرژی گروهها، تخصصها و فعالیتهای متنوعی را در کشور شامل می شود و کلیه اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات و نهادها) وحقیقی (کارشناسان و متخصصین) فعال در این حوزه‌ها می توانند در انجمن عضو و فعالیت نمایند.

شاخه‌هاي تخصصي يا رشته‌هاي اصلي فعاليت انجمن كه شركت‌ها و موسسات (اشخاص حقوقي) و نيز متخصصين و كارشناسان (اشخاص حقيقي) مربوطه براساس آن مي‌توانند به عضويت انجمن درآمده و فعاليت نمايند، عبارتند از :

1- رشته خدمات انرژي (اسكو)،

2- رشته آموزش و اطلاع رساني مديريت مصرف انرژي،

3- رشته مهندسين مشاور انرژي

4- رشته مطالعات و تحقيقات انرژي،

5- رشته اقتصاد و سرمايه‌گذاري و بيمه انرژي،

6- رشته بازرسي، مميزي، و اندازه‌گيري و صحه گذاري مصرف انرژي،

7- رشته امور زيست محيطي انرژي،

8- رشته مديريت و كاربرد تكنولوژي اطلاعات در مصرف انرژي،

9- رشته اتوماسيون ساختمان و BMS،

10- رشته توليد و عرضه تجهيزات مصرف انرژي،

11- رشته نگهداري و تعميرات تجهيزات مصرف انرژي،

12- رشته انرژي‌هاي نو و سخت‌هاي جايگزين،  

الف) شرایط عمومی

اعضاء حقوقی شامل کلیه موسسات و شرکتهای ارائه دهنده خدمات انرژی ویا فعال در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی که به عنوان یک واحد حقوقی به ثبت رسیده اند و دارای شرایط عضویت می باشند و اعضاء حقیقی کلیه شاغلین انفرادی ارائه کننده خدمات انرژی و یا فعال در حوزه بهینه‌سازی انرژی می باشند.

1- تابعيت ايران و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ایران

2- شاغل در حرفه يا صنعت انرژی در حوزه فعاليت انجمن با ارايه مدارك شناسايي معتبرشامل اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی و مشخصات حقوقی برای اعضای حقوقی بهمراه مدارک شناسایی معتبر و شناسنامه مشخصات حقیقی برای اعضای حقیقی انجمن

3- قبول و تعهد اجراي مقررات اساسنامه انجمن  و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن.

4- پرداخت وروديه و همچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب .

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچكس را نمي‌توان به عضويت در انجمن، مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان ازسوي هيأت مديره پذيرفته نگردد؛ متقاضي مي‌تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد. تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضاء شرايط عضويت انجمن را از دست دهد؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اساسنامه انجمن  (با اعلام مسئولان مالي انجمن).

2- عدم رعايت مفاد اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن (باتشخيص هيأت مديره انجمن).

3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 6 اين اساسنامه.

4- آراء قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

5- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

تبصره – در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درمي آيد و تا رفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي، حق راي نخواهدداشت.

ب) شرایط اختصاصی

شاغل در صنعت انرژی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارائه مدارک شناسایی معتبر بشرح ذیل:

1- ارائه خدمات پژوهشی، مطالعاتی و اجرایی حوزه انرژی

2- ارائه خدمات برنامه ریزی و مدیریت انرژی

3- ارائه خدمات ممیزی و بهینه سازی انرژی

4- تهیه و تامین تجهیزات ممیزی و مدیریت انرژی

5- ارائه خدمات مشاوره در زمینه اقتصاد-انرژی

6- ارائه خدمات در زمینه انرژیهای نو و سوختهای جایگزین

7- ارائه خدمات در زمینه فناوریهای انرژی

8- سایر فعالیتهای مرتبط با انرژی

مدارك مورد نياز جهت عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی خدمات انرژی

الف - اشخاص حقوقی 

1-  اساسنامه، آگهی تغییرات روزنامه رسمی و اظهارنامه ثبت شرکتها 

2-  تصویر مدرک تحصیلی، شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل

3-  تصویر مدرک تحصیلی، شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره 

‏4-‏  دو قطعه عکس 3×4 از مدیرعامل‏

5- تکمیل دو فرم عضویت و تعهدنامه در سربرگ شرکت

6- ارائه رزومه کاری، گزارش توجیهی جهت عضویت و مستندات مربوط به فعالیت در حوزه بهینه‌سازی و ارائه یک مورد از موارد ذیل:

- داشتن رتبه‌بندی و گواهی‌نامه از معاونت راهبردی و نظارت ریاست جمهوری، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان بهره وری انرژی و سازمان انرژیهای نو ایران در زمینه بهینه سازی انرژی

- درج فعالیت مرتبط در اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت

- داشتن پروانه برای تولید محصول مرتبط با بهینه سازی انرژی

- داشتن مستندات معتبر جهت عرضه محصولات مرتبط با بهینه سازی انرژی  

7- ارائه لوگو شرکت در فرمت png و بدون پس زمینه

8- ارائه یک صفحه معرفی شرکت جهت درج در سایت (فایل الکترونیک در فرمت word)

9- ارائه اصل و تصویر فیش واریزی بایت حق ورودی و حق عضویت سالانه بعد از تایید عضویت توسط هیات مدیره انجمن

ب - اشخاص حقیقی

1-  تصویر مدرک تحصیلی، شناسنامه و کارت ملی

2-  دو قطعه عکس 3×4

3- تکمیل فرم تعهدنامه

4- ارائه رزومه کاری، گزارش توجیهی جهت عضویت و مستندات مربوط به فعالیت در حوزه بهینه سازی و ارائه یک مورد از موارد ذیل:

- تحصیلات مرتبط و فعالیتهای علمی در زمینه بهینه سازی انرژی با ارائه مقالات، اختراعات و مدرک تحصیلی معتبر

- شاغل در شرکتهای فعال در حوزه بهینه سازی انرژی با ارائه معرفی نامه کتبی از سازمان متبوع

- ارائه حداقل دو قرارداد در زمینه بهینه سازی انرژی که با اشخاص ثالث امضا شده باشد 

5- ارائه یک صفحه سوابق کاری و مشخصات فردی و حرفه‌ای جهت درج در سایت انجمن (فایل الکترونیک در فرمت word)

6- ارائه اصل و تصویر فیش واریزی بایت حق ورودی و حق عضویت سالانه بعد از تایید عضویت توسط هیات مدیره انجمن.

مراحل عضوگیری

1- اعلام آمادگی، تکمیل فرمها و ارائه مدارک لازم جهت عضویت در انجمن (ارسال کتبی به دبیرخانه انجمن)

2- بررسی مدارک درخواست کننده جهت عضویت

3- ابلاغ نتیجه قبول ویا رد درخواست عضویت به متقاضی

4- واریز وجه حق عضویت به حساب انجمن و ارائه رسید وجه واریزی

5- صدور گواهی نامه عضویت در انجمن و ابلاغ آن به عضو جدید

مبلغ ورودی و حق عضویت سالانه انجمن

الف- اشخاص حقوقی

– وروديه براي هر عضو حقوقی مبلغ  10.000.000 ريال می‌باشد که فقط برای یکبار دریافت می گردد و حق عضویت سالانه هر عضو حقوقی معادل 10.000.000 ریال است.

ب- اشخاص حقیقی

- ورودیه برای هر عضو حقیقی مبلغ 5.000.000 ریال می باشد كه فقط براي يك بار دريافت مي گردد و حق عضویت سالانه هر عضو حقیقی معادل 4.000.000 ریال است.

 مشخصات حساب:

شماره حساب: 332,110,10943149,1 نزد بانک پاسارگاد شعبه کوی دانشگاه (کد 332)

نام صاحب حساب: انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدمات انرژی

شماره شبا: IR590570033211010943149001

شماره کارت: 5022297000070347

تهران -بزرگراه شیخ فضل الله نوری، جنب شهرک فرهنگیان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ساختمان انجمن خدمات انرژی

تلفن: 88272118-021

فاکس: 89775572-021

کدپستی: 1463917151

ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه و آگاهی از جدیدترین اخبار سایت ایمیل خود را وارد کنید
عضویت