خدمات انرژی

03 فروردين 1394

خدمات انرژی، محدوده متنوعی از فعالیتها را در بر می‌گیرد و یک پروژه خدمات انرژی، مشتمل بر ممیزی انرژی، طراحی، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، اجرا و راه‌اندازی، راهبری و نگهداری، آموزش و پایش و صحه‌گذاری می باشد.

به عنوان يک تعريف عمومي، "اسکو شرکتي است که تمامي فازهاي يک پروژه انرژي را مديريت و هماهنگ نموده و خدمات متنوعي را فراهم مي‌نمايد". تعريف ديگري که توسط مرکز تحقيقات مشترک کميسيون اروپايي ارائه شده است عبارتست از "اسکو شخص حقيقي يا حقوقي است که خدمات انرژي يا راهکارهاي بهبود بازدهي انرژي را براي متقاضيان انجام داده و بخشي از ريسک مالي انجام کار را مي‌پذيرد". همچنين بر اساس يافته‌هاي شوراي جهاني انرژي، تعاريف براي شرکت­هاي خدمات انرژي در هر کشور متفاوت است. اين شرکت‌ها با شرکت‌هايي مانند شرکت‌هاي مهندسي مشاور، تامين کننده تجهيزات و پيمانکاران که خدمات انرژي يا اجراي راهکارهاي بازدهي انرژي ارائه مي‌دهند، توسط مفهوم قراردادهاي مبتني بر کارايي انرژي متفاوت مي‌شوند. اين بدين معني است که پرداخت حق‌الزحمه اسکوها مستقيما به ميزان انرژي صرفه‌جويي شده ارتباط دارد.

خدمات قابل ارائه توسط شرکت‌هاي مهندسي مشاور انرژي ممکن است شامل مميزي انرژي، مديريت انرژي، خريد تجهيزات و تامين خدماتي مانند گرمايش فضا باشد. اسکوها خدمات متنوع و مشابهي را با مکانيزمي متفاوت به عنوان شرکت‌هاي تامين کننده خدمات انرژي پيشنهاد مي‌دهند. اين شرکت‌ها:

 1- ميزان صرفه‌جويي انرژي را تضمين مي‌کنند و پاداش آنها مرتبط و متناسب با کارآيي انرژي پروژه است،
 2- منابع مالي مورد نياز را تامين يا هماهنگ مي‌نمايند،
 3- خدمات متنوعي ارائه مي‌دهند. که عبارتند از:

 • مطالعه و امکانسنجي فني و اقتصادي پروژه‌هاي بهبود بازدهي انرژي،
 • طراحي پايه و تفضيلي،
 • تأمين مالي
 • نصب و انجام خدمات تعميرات و نگهداري تجهيزات با راندمان بالا،
 • تأييد پروژه‌هاي صرفه جويي انرژي،
 • پايش و اندازه‌گيري،
 • انجام مطالعات تحليل ريسک و همچنين
 • تقبل بخشي از ريسک‌هاي اقتصادي، فني پروژه.

مقايسه خدمات قابل ارائه توسط اسکوها با ساير تامين‌کنندگان خدمات و اساس کار اسکوها در جدول و شکل زیر ارائه شد‌ه است.

مقايسه خدمات قابل ارائه توسط اسکوها با ساير تامين‌کنندگان خدمات

 

اساس کار شرکت‌هاي اسکو
 • آمار سایت:
 • امروز: 12
 • |
 • این ماه: 2839
 • |
 • مجموع: 245149
بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…